Tin Cộng Đồng-Sinh Hoạt Hiện Tại - Community News-Current Events

 

2017 Events

Tet 2017 (Vietnamese New Year - Year of the Rooster) January 29, 2017

 


Ghi Danh Các Cuộc Thi - Contest Registration Forms

Ghi Danh Hoa Hậu Áo Dài - Miss Áo Dài VAC-GA Application

Ghi Danh Nam Thanh Lịch - Mr. Elegance Application

Ghi Danh Y Phục Thiếu Nhi - Children Traditional Dress Application

Ghi Danh Karaoke - Karaoke Contest Application

Ghi Danh AAA Elemtary School

Ghi Danh AAA Middle School

Ghi Danh AAA High School

Ghi Danh Gian Hàng Tết - Booth Registration Application

Tet Announcement (English Version)

Thư Thông Báo


Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Georgia

Thông Báo

Thư Mời

Hình Sinh Hoạt Cộng Đồng:

fs_aux
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Georgia
Vietnamese
Vietnamese
English
English


Visitor Online:4
Counter:

Thông Báo Hội Xuân Bính Thân


Phỏng Vấn V/v Hội Xuân 2015


Danh Sách Ủng Hộ Hội Xuân Ất Mùi 2015