Tin Cộng Đồng-Sinh Hoạt Hiện Tại - Community News-Current Events

 

2016 Events

Commemorate King Hung Vuong - Sunday, Ngày 17 Tháng 4, 2016

 


Ghi Danh Các Cuộc Thi - Contest Registration Forms

Ghi Danh Hoa Hậu Áo Dài - Miss Áo Dài VAC-GA Application

Ghi Danh Nam Thanh Lịch - Mr. Elegance Application

Ghi Danh Y Phục Thiếu Nhi - Children Traditional Dress Application

Ghi Danh Karaoke - Karaoke Contest Application

Ghi Danh AAA Elemtary School

Ghi Danh AAA Middle School

Ghi Danh AAA High School

Ghi Danh Gian Hàng Tết - Booth Registration Application


Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Georgia

Thông Báo

Thư Mời

Hình Sinh Hoạt Cộng Đồng:

fs_aux
Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Georgia
Vietnamese
Vietnamese
English
English


Visitor Online:84
Counter:

Thông Báo Hội Xuân Bính Thân


Phỏng Vấn V/v Hội Xuân 2015


Danh Sách Ủng Hộ Hội Xuân Ất Mùi 2015